Info om Covid-19

Vi följer de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten, och det gör att vi anpassar verksamheten till gällande riktlinjer för stunden.

Vi blandar inga grupper. Varje klass/grupp bor i ett eget hus. Varje grupp får också matsalen för sig själva, vi har minskat antalet stolar i matsalen så man inte sitter så tätt och lika många vid varje bord.

Innan ny grupps ankomst så går vi över resp. hus med ytdesinfektionsmedel på speciellt utsatt ställen (ex vis toaletter). Mellan varje grupp i matsalen, går vi över borden med liknande medel. Finns även handdesinfektionsmedel till våra gäster,

2021 gör vi vår 27:e säsong!

Vi bygger mycket på teambuilding. Att svetsa samman grupper.

Äventyrsbanan är den som de allra flesta provar.
Ett äventyr som både svetsar samman gruppen, och där varje individ kan
testa sin egen självtillit på hög höjd. ​

​Vi tar emot allt från endagsgrupper till läger med färdiga paketlösningar.
Äventyrsbanan passar lika bra för vuxna grupper som för ungdomar. ​

Förutom lägerskolor har vi även företags-kickoffer, utbildningar,
möhippor, svensexor etc.

Säkerhet är viktigt för oss. Därför är alla gäster olycksfallförsäkrade hos
Länsförsäkringar under sin vistelse hos oss.