Äventyrsbana

Äventyrsbanan är vår populäraste aktivitet. I stort sett ett heldagsäventyr, som i regel inleds med team-work. Praktiska övningar i skogen där gruppen ska lösa olika uppgifter och ta sig över/genom hinder. Samarbete är A och O.

Andra halvan av äventyrsbanan består av höghöjd, där deltagarna tränar sin egen självtillit. Tre olika höghöjdsstationer finns med i det ordinarie programmet.
Linbanan - en bana alla klara av att åka. Bara man inte har extrem svindel.
Jättegungan - kompisarna hissar upp dig och sedan gungar du ut från den höjd du känner för. Känns definitivt i maggropen.
Apstolpen - du klättrar 10 meter upp i vår stolpe. Det är lätt att klättra. Svårare att ställa sig på toppen av stolpen. När det är klart ska man slänga sig ut och fånga en trapets, tufft!


Team-work

Många kommer till oss för att svetsa samman grupper. Vår samarbetsdel på äventyrsbanan
uppskattas av många lärare, där gruppen på ett praktiskt sätt ställs inför problem som ska
lösas. Men inte bara klasser har nytta av att svetsas samman. Även arbetslag, kompisgäng
kan ha nytta av banan. Vi anpassar banans övningar efter varje grupps förutsättningar. Rolig,
givande och väcker eftertanke. Dessutom mycket hög personaltät, en instruktör får ha
högst 8-12 deltagare per grupp.Jacobs stege

Jacobs stege ligger med som tillval till äventyrsbanan. Jacobs stege är svår.
Fyra och fyra samarbetar man sig mot toppen. Både höghöjd och samarbete i samma station.
Tufft för yngre deltagare, något lättare för vuxna. Svåraste höghöjden. Kräver viss smidighet.